PENDIDIKAN


1990 - 1996 (Sekolah Rendah)
*Sekolah Kebangsaaan Kuala Tiga

1997-2001 ( Sekolah Menengah)
* Sekolah Menengah Maahad Ahmadi Tanah Merah

2002-2005 (Diploma)
* Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

2005-2008 (Ijazah)
* Institut Agama Islam negeri Sumatera Indonesia.